තාප ECG කඩදාසි වල වාසි

වේලාව: 2024-01-22

අද අපි තාප වල වාසි ගැන කතා කරමු උදා කඩදාසි. Thermal ecg කඩදාසි යනු විද්‍යුත් හෘද රෝග පටිගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂ කඩදාසියකි. එය වෛද්ය කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන මෙවලමක් බවට පත් කරන බොහෝ වාසි ඇත.


ඡායාරූපය -1


1.Thermal ecg කඩදාසි උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ බලපෑම් ඇත. එය විද්‍යුත් හෘද රෝග දත්ත පැහැදිලිව සටහන් කළ හැකි අතර, රෝගියාගේ හෘද රෝග තත්ත්වය නිවැරදිව විශ්ලේෂණය කිරීමට වෛද්‍යවරුන්ට ඉඩ සලසයි. එහි ඉහළ විභේදනය සහ පැහැදිලි බව නිසා වෛද්‍යවරුන්ට වඩාත් නිවැරදිව රෝග විනිශ්චය කිරීමට සහ ප්‍රතිකාර කිරීමට ඉඩ සලසයි.

2.Thermal ecg කඩදාසි තාප ප්රතිරෝධය සහ ජල ප්රතිරෝධය ඇත. මෙයින් අදහස් වන්නේ එය ඉහළ උෂ්ණත්ව හෝ අධික ආර්ද්රතාවය සහිත පරිසරයක පවා දත්ත පැහැදිලිව සහ ස්ථාවරව තබා ගත හැකි බවයි. මෙය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ඉතා වැදගත් වන අතර වෛද්‍යවරුන්ට ඔවුන් භාවිතා කරන මෙවලම් විශ්වාස කිරීමට හැකි විය යුතුය.

3.Thermal ecg කඩදාසි පහසු ගබඩා කිරීමේ සහ කළමනාකරණයේ වාසිය ද ඇත. එයට විශේෂ ගබඩා කොන්දේසි අවශ්‍ය නොවන අතර කාමර උෂ්ණත්වයේ දී දීර්ඝ කාලයක් ගබඩා කළ හැකි අතර එමඟින් රෝහල් සහ සායන සඳහා විශාල ECG දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සහ සුරැකීම පහසු වේ.

මෙම වාසි එය ECG මුද්‍රණයේ විශිෂ්ට මෙවලමක් බවට පත් කරයි, වෛද්‍යවරුන්ට වඩාත් හොඳින් රෝග විනිශ්චය කිරීමට සහ ප්‍රතිකාර කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා නිවැරදි සහ විශ්වාසදායක ECG දත්ත සපයයි.

අන්තිම පුවත්